FQM assessments

Next Step Talent is een onderscheidende assessment company met de overtuiging dat inzicht in talenten een van de belangrijkste kernpilaren is om als organisatie en of overheidsorganisatie op langere termijn succesvol te zijn. Met ons unieke Human Design programma gecombineerd met onze Four Questions Method, zorgen wij ervoor dat elke organisatie of organisatieonderdeel in staat is om talent voor nu en in de toekomst te managen en dat het talent in verbinding staat met de gekozen strategie. Al onze assessments kunnen organisaties helpen van operationeel niveau tot executive posities. Een complete dienstverlener voor uw organisatie.

Hoe werkt het?

Het assessment wordt op één van onze locaties of inhouse afgenomen. De dag wordt geleid door een arbeidspsycholoog of ervaren assessor. Hiermee verzekeren we de kandidaat en de opdrachtgever dat de verkregen resultaten in het juiste perspectief worden geplaatst. De uitkomsten van het assessment worden aansluitend in een aanvullend rapport met de kandidaat gedeeld ter inzage en goedkeuring.

Wat kun je van ons verwachten?

Onze unieke FQM, four questions method, is maatwerk. Vanuit de intake en de daaruit geformuleerde onderzoeksvragen stellen we een maatwerkprogramma samen zodat de gestelde vragen beantwoord kunnen worden. Deze antwoorden worden in een volledig geschreven, specifiek op de kandidaat toegespitst rapport vastgelegd. We werken dus niet met standaardrapporten. De aanpak en opbouw van onze manier van rapporteren is wel uniform. Wij zijn compleet, to the point en voor kandidaten herkenbaar! Persoonlijke voorbeelden van de kandidaten komen terug in de rapportage. Dit verhoogt de herkenbaarheid waardoor de acceptatiegraad zeer hoog is bij ons.

Hoe werkt het?

Het assessment wordt op één van onze locaties of inhouse afgenomen. De dag wordt geleid door een arbeidspsycholoog of ervaren assessor. Hiermee verzekeren we de kandidaat en de opdrachtgever dat de verkregen resultaten in het juiste perspectief worden geplaatst. De uitkomsten van het assessment worden aansluitend in een aanvullend rapport met de kandidaat gedeeld ter inzage en goedkeuring.

Wat kun je van ons verwachten?

Door onze assessments krijg je duidelijkheid, inzicht en direct toepasbaar advies. De business kennis en strategische ervaringen van onze assessoren en psychologen zorgen ervoor dat wij de juiste mix bieden tussen theorie en praktijk. Dit zorgt ervoor dat onze adviezen duidelijkheid creëren, inzicht geven en een directe connectie vormen met jouw doelstellingen in combinatie met kernwaarden en cultuur.

Persoonlijkheid

De drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat worden middels een uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijst in kaart gebracht. De kandidaat beoordeelt stellingen en gedragsitems en kiest steeds welke het beste bij hem of haar past. De antwoorden van de kandidaat worden vertaald naar zijn of haar drijfveren en gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans (eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte)

Motieven (erkenning, ambitie, afwisseling)

Sociale talenten (inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, sociabiliteit)

Beïnvloedende talenten (energie, dominantie, volhardend)

Leidinggevende talenten (besluitvaardigheid, onafhankelijkheid)

Organisatorische talenten (orde, structuur, pragmatisme)

Persoonlijkheid

De drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat worden middels een uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijst in kaart gebracht. De kandidaat beoordeelt stellingen en gedragsitems en kiest steeds welke het beste bij hem of haar past. De antwoorden van de kandidaat worden vertaald naar zijn of haar drijfveren en gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans (eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte)

Motieven (erkenning, ambitie, afwisseling)

Sociale talenten (inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, sociabiliteit)

Beïnvloedende talenten (energie, dominantie, volhardend)

Leidinggevende talenten (besluitvaardigheid, onafhankelijkheid)

Organisatorische talenten (orde, structuur, pragmatisme)

Capaciteiten

De capaciteitentesten toetsen het denkvermogen van de kandidaat. Hierbij is het doel om te kijken naar hoe de kandidaat presteert in vergelijking met anderen van hetzelfde opleidingsniveau en vervolgens te zien of het denkniveau overeenkomt met de gewenste next step. Voorbeelden van capaciteitentesten zijn:

Logisch figuurlijk inzicht

Logisch cijfermatig inzicht

Logisch taal inzicht

Technisch inzicht

Controlerende vaardigheden

Rekenvaardigheid

Ook beschikken wij over verschillende specifieke vaardigheidstesten bijvoorbeeld Business Engels, Sales & Marketing en zelfs specifieke branche kennis testen.

Capaciteiten

De capaciteitentesten toetsen het denkvermogen van de kandidaat. Hierbij is het doel om te kijken naar hoe de kandidaat presteert in vergelijking met anderen van hetzelfde opleidingsniveau en vervolgens te zien of het denkniveau overeenkomt met de gewenste next step. Voorbeelden van capaciteitentesten zijn:

Logisch figuurlijk inzicht

Logisch cijfermatig inzicht

Logisch taal inzicht

Technisch inzicht

Controlerende vaardigheden

Rekenvaardigheid

Ook beschikken wij over verschillende specifieke vaardigheidstesten bijvoorbeeld Business Engels, Sales & Marketing en zelfs specifieke branche kennis testen.

Gedrag georiënteerd interview

Elk assessment bevat een interview waarin de houding en gedrag van de kandidaat centraal staan. De loopbaan, motivaties, ambities, interesses en vaardigheden van de kandidaat worden besproken. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de competenties behorende bij de vraagstelling van de opdrachtgever. Vanuit het persoonlijkheidsprofiel worden situaties beschreven en met kandidaat besproken hoe hij/zij hierin handelt en reageert.

Het interview is een open gesprek dat inzichten oplevert en confronterend kan zijn. Inzicht in je gedrag en houding in werksituaties is cruciaal omdat bewustwording van je eigen valkuilen en je sterke kanten bijdraagt aan jouw succes en dat van de organisatie.

Gedrag georiënteerd interview

Elk assessment bevat een interview waarin de houding en gedrag van de kandidaat centraal staan. De loopbaan, motivaties, ambities, interesses en vaardigheden van de kandidaat worden besproken. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de competenties behorende bij de vraagstelling van de opdrachtgever. Vanuit het persoonlijkheidsprofiel worden situaties beschreven en met kandidaat besproken hoe hij/zij hierin handelt en reageert.

Het interview is een open gesprek dat inzichten oplevert en confronterend kan zijn. Inzicht in je gedrag en houding in werksituaties is cruciaal omdat bewustwording van je eigen valkuilen en je sterke kanten bijdraagt aan jouw succes en dat van de organisatie.

Simulatie oefeningen

Het assessment kan bestaan uit één of meerdere praktijkoefeningen. Denk aan:

Rollenspel (situatie wordt nagespeeld)

Case (situatie wordt beschreven en uitgewerkt)

Presentatie (situatie wordt gepresenteerd)

Bij deze praktijkoefeningen worden diverse van te voren vastgestelde vaardigheden van de kandidaat in beeld gebracht. Bijvoorbeeld creativiteit, motiverende en corrigerende vaardigheid, stressbestendigheid, analytische vaardigheid, planmatig vermogen, prioriteiten stellen e.d.

Simulatie oefeningen

Het assessment kan bestaan uit één of meerdere praktijkoefeningen. Denk aan:

Rollenspel (situatie wordt nagespeeld)

Case (situatie wordt beschreven en uitgewerkt)

Presentatie (situatie wordt gepresenteerd)

Bij deze praktijkoefeningen worden diverse van te voren vastgestelde vaardigheden van de kandidaat in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld creativiteit, motiverende en corrigerende vaardigheid, stressbestendigheid, analytische vaardigheid, planmatig vermogen, prioriteiten stellen e.d.

Teamanalyse

Assessments kunnen – naast het verkrijgen van informatie over individuen – ook worden ingezet om informatie te verkrijgen over teams. Om een teamanalyse uit te voeren, doorloopt ieder teamlid afzonderlijk het assessment proces. Na afronding van de individuele assessments wordt door onze assessoren of arbeidspsychologen een teamanalyse uitgevoerd. In deze analyse worden de talenten en drijfveren van de teamleden als het ware over elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Uit deze analyse kan, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, de volgende informatie worden gehaald:

Wat zijn de sterke kanten van het team?

Waarin versterken teamleden elkaar?

Wat zijn de ontwikkelpunten van het team?

Zijn er ontbrekende talenten in het team?

Als team lopen we steeds tegen dezelfde issues aan, waar ligt dit aan?

Meet weten over onze teamanalyses? Neem contact op voor een persoonlijk advies.

Teamanalyse

Assessments kunnen – naast het verkrijgen van informatie over individuen – ook worden ingezet om informatie te verkrijgen over teams. Om een teamanalyse uit te voeren, doorloopt ieder teamlid afzonderlijk het assessment proces. Na afronding van de individuele assessments wordt door onze assessoren of arbeidspsychologen een teamanalyse uitgevoerd. In deze analyse worden de talenten en drijfveren van de teamleden als het ware over elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Uit deze analyse kan, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, de volgende informatie worden gehaald:

Wat zijn de sterke kanten van het team?

Waarin versterken teamleden elkaar?

Wat zijn de ontwikkelpunten van het team?

Zijn er ontbrekende talenten in het team?

Als team lopen we steeds tegen dezelfde issues aan, waar ligt dit aan?