Telework &

Social Coaching

Op afstand werken, thuiswerken en telewerken zijn allemaal benamingen voor het fenomeen‘niet werken op je werkplek, maar vanaf een andere plek’. Collega’s zijn van elkaar gescheiden en worden uit hun normale ritme gehaald. De dagindeling, structuur en de mensen waar je mee praat, lacht en resultaten mee bereikt, zijn niet meer in je directe omgeving. Een verandering met zo veel impact, kan stress met zich meenemen.

 

Deze stress kan bijvoorbeeld ontstaan doordat

  • het evenwicht tussen werk en privé wordt verstoord,
  • de aanpassing in je vaste structuur je zwaar valt,
  • de angst voor het Covid-19 virus je leven beïnvloed of
  • het gemis ontstaat aan sociale contacten.

Hoe langer we op afstand van elkaar werken, des te voelbaarder deze effecten zullen zijn. Het is onderdeel van de menselijke natuur om een bepaalde mate van controle te willen hebben over de eigen veiligheid, toekomst en zorg voor anderen. De verantwoordelijkheid om voor jezelf en wellicht voor anderen te moeten zorgen in een onzekere en onbekende situatie kan tot vragen leiden die je zelf niet direct kunt beantwoorden. Next Step Talent wil je graag in deze periode ondersteunen.

Wij hebben bij Next Step Talent onze achtergronden, kennis en kunde verzameld om thuiswerkers een service te verlenen die past bij de nieuwe situatie en helpt om de algemene vitaliteit te verhogen. Wij noemen het Telewerk- en Social Coaching en deze dienst wordt geleverd door de bij ons werkzame Psychologen NIP. Deze service bestaat uit het aanbieden van een contactmogelijkheid per telefoon of chat aan die mensen die nu, gedwongen, van thuis werken en de behoefte hebben om hun verhaal te delen met professionals.

Je krijgt de gelegenheid om je verhaal te vertellen, om je zorgen te delen en psychische hulp te vragen bij het omgaan met stress situaties. Vaak helpt het al als je de mogelijkheid krijgt om jezelf te horen spreken en je gestimuleerd wordt om na te denken over die zaken die je wel kunt controleren en die situaties te herkennen die een positieve invloed hebben.

telewerk en social coaching

“Steeds meer thuiswerkers zitten erdoorheen, spanningsklachten nemen toe.”

NOSnieuws.nl

Weten wat Telewerk & Social Coaching voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op
Erwin Lennertz

Wil je ook graag meer inzicht

krijgen in je kwaliteiten?

Mensen ontwikkelen en behouden is een belangrijke succesfactor voor organisaties. Neem contact op en krijg inzicht in de kwaliteiten van je mensen.

Neem contact op